΄Ετος

Βραβείο/΄Επαινος

Οργανισμός

Αρμοδιότητα

1996

Βραβείο Εξαγωγών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού/

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Νέα βιομηχανία με νέο προϊόν

1998

Έπαινος για Εξαγωγές στην Ευρώπη

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων

Εξαγωγές

1998

Ασπίδα για την Ασφάλεια και Υγεία  στο Χώρο Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ασφάλεια

1999

Ευρωπαϊκό Βραβείο Εξαγωγών

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων

Εξαγωγές

2000

Ευρωπαϊκό Βραβείο Εξαγωγών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού/

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Εξαγωγές

2002

Ασπίδα για την Ασφάλεια και Υγεία  στο Χώρο Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ασφάλεια

2007

Bραβείο Περιβάλλοντος

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τεχνολογία

2009

Βραβείο Καλής Πρακτικής

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ασφάλεια

2009

Βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας

Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού

Ενέργεια

2010

Χάρτα Επιχειρήσεων κατά της Κλιματικής Αλλαγής

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Τεχνολογία

2014

Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ)

Καινοτομία