Μετατρέποντας την Ηλιακή Ακτινοβολία σε Χαλκό 

Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας στην Κύπρο, είναι το αρχαιότερο μεταλλείο χαλκού στον κόσμο, που από τα χρόνια του Ομήρου, κι ακόμη πιο πριν, συνεχίζει μέχρι σήμερα να παράγει χαλκό. Στην εποχή μας, για την παραγωγή χαλκού το μεταλλείο εφαρμόζει την σύγχρονη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας, που είναι περιβαλλοντικά φιλικότερη και έχει χαμηλότερο κόστος, επιτρέποντας έτσι την επεξεργασία μεταλλευμάτων χαμηλότερης περιεκτικότητας.

 

Στην τεχνολογία της υδρομεταλλουργίας, εφαρμόζεται η φάση της εκχύλισης των μεταλλευμάτων κατά την οποία ο χαλκός μέσα από τα μεταλλεύματα μεταβαίνει στην υγρή φάση. Στην διαδικασία αυτή, γίνονται χημικές αντιδράσεις οι οποίες καταλύονται από βακτηριακή δράση ζωντανών μικροοργανισμών. Και οι δύο αυτές δράσεις, ενισχύονται όταν γίνονται σε ψηλότερη θερμοκρασία και μάλιστα, όχι μόνο επιταχύνουν τις αντιδράσεις εκχύλισης, αλλά η ψηλή θερμοκρασία πετυχαίνει την παραγωγή χαλκού από «δύσκολα» μεταλλεύματα, που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατή.

Για να παράγουμε λοιπόν περισσότερο και φτηνότερο χαλκό, θέλουμε θερμότητα. Στον τόπο μας, τη θερμότητα μας την παρέχει ανεξάντλητη και δωρεάν ο ήλιος. Γι’ αυτό η Hellenic Copper Mines Ltd κατασκεύασε ένα ηλιακό πάρκο, συλλογής ηλιακής ενέργειας και διάθεσής της στα μεταλλεύματα, σε πρώτο στάδιο, σε δοκιμαστική λειτουργία. Η Hellenic Copper Mines Ltd σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα αυτό «Millennium Εnergy Industries» εγκατέστησε επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες 760m2, οι οποίοι θερμαίνουν νερό. Με την άμεση ηλιακή ακτινοβολία της περιοχής του μεταλλείου (DΝΙ), η ισχύς τους ηλιακού πάρκου είναι 500kw. Το ζεστό νερό, έχει δύο προορισμούς: ο πρώτος είναι όπως μέσω εναλλακτών θερμότητας (heat exchangers), ζεσταίνει όξινο διάλυμα το οποίο πραγματοποιεί εκχυλίσεις σε σωρούς (heaps) χαλκούχων μεταλλευμάτων. Ο δεύτερος είναι να ζεσταίνει αποθηκευμένο νερό το οποίο να πραγματοποιεί θέρμανση των όξινων διαλυμάτων (της εκχύλισης), τις βραδινές ώρες, όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Με την αποθήκευση της ενέργειας αυτής, πραγματοποιείται εκχύλιση μεταλλευμάτων με θερμά διαλύματα, όλο το εικοσιτετράωρο. 

Δίπλα στο ηλιακό πάρκο, έχουν κατασκευαστεί πέντε δοκιμαστικοί σωροί μεταλλευμάτων που έχουν διαφορετικές ορυκτολογικές συστάσεις. Δύο από αυτούς τους σωρούς εκχυλίζονται με νερό συνήθους θερμοκρασίας, ενώ οι άλλοι τρεις εκχυλίζονται με ζεστά όξινα διαλύματα. Θα προκύψει έτσι άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων και θα μετρηθεί η ικανότητα του ήλιου μας, να παράγει χαλκό, στο αρχαιότερο μεταλλείο χαλκού στον κόσμο.